IDEALISME DALAM NASKHAH “SABDA SANG PENDETA” KARYA ISMAIL KASSAN BERDASARKAN KONSEP KEADAMAN

IDEALISM IN THE TEXT OF “SABDA SANG PENDETA” BY ISMAIL KASSAN BASED ON THE CONCEPT OF KEADAMAN

  • Nasir Razali Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
  • Azhar Wahid Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
Keywords: Estetika Bersepadu, Absurd Melayu, Idealisme, Keadaman, Kritikan Sosial

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan idealisme dalam naskhah drama “Sabda Sang Pendeta” karya Ismail Kassan. Bagi menemukan idealisme dalam naskhah drama yang dikenal pasti beraliran absurd itu, kajian ini mengaplikasikan Konsep Naskhah Drama Absurd Melayu yang disandarkan pada teori Estetika Bersepadu oleh Abdul Halim Ali (2010) tertumpu kepada Ciri-ciri Keadaman Teks Kesusasteraan. Konsep Naskhah Drama Absurd Melayu diaplikasikan terhadap teks dikaji kerana mengemukakan dua idea teras, iaitu kesepaduan unsur dalaman (idea dan pemikiran) dengan unsur lahiriah teks (struktur teks). Kedua-dua unsur ini menzahirkan perkaitan stail (kesepaduan unsur dalaman) antara kebenaran terhadap agama dan realiti kehidupan. Hasil kajian mendapati “Sabda Sang Pendeta” mengandungi dua perkara utama yang diketengahkan pengarang. Pertama, nilai Islam berkaitan keagungan Allah SWT, dan al-Quran terkandung ilmu pengetahuan untuk seluruh umat manusia. Kedua, kritikan sosial terhadap sikap tamak yang wujud dalam diri, dan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Kedua-dua perkara yang ditimbulkan pengarang di dalam teks telah mengungkapkan keinginan, dan seterusnya melahirkan idealisme, iaitu pemikiran pengarang yang bertujuan memberi input positif kepada pembaca, dan khalayak. Jelas, dengan mengaplikasikan pendekatan Konsep Naskhah Absurd Melayu, ia memberi kesan untuk memahami sesebuah naskhah drama absurd yang sebelum ini sukar difahami kerana gaya penyampaiannya dikenal pasti menyimpang dari ciri-ciri drama lazimnya. Oleh demikian, idealisme pengarang dalam naskhah drama absurd yang dikaji itu telah dirungkaikan secara berstruktur, dan sistematik.

Published
2020-04-06
How to Cite
Razali, N., & Wahid, A. (2020). IDEALISME DALAM NASKHAH “SABDA SANG PENDETA” KARYA ISMAIL KASSAN BERDASARKAN KONSEP KEADAMAN. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 8(1), 42 - 55. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/4
Section
Articles