[1]
Taib, M. and Chin, R. 2022. Ketamakan Manusia Berkuasa Dalam Novel Nabatah Karya Mohd. Khairy Haji Halimi . RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU. 10, 1 (Jun. 2022), 73 - 86.