[1]
Rahim, N.A.A. and Jukim/Jukin, M. 2022. Hubungan Masyarakat Dengan Remaja Dalam Novel Remaja Janji Kepada Inah Karya Norsiah Gapar. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU. 10, 1 (Jun. 2022), 28 - 43.