[1]
Kata, N., Ali, A.H. and Din, G. 2022. Kesepaduan Gaya Bahasa Dan Pemikiran Dengan Perutusan Agama Dalam Kumpulan Puisi `Sewaktu Pesawat Runduk`. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU. 10, 2 (Dec. 2022), 54 - 69.