[1]
Amir, N.S. and Safei, M. 2023. Kreativiti Perwatakan dan Sejarah dalam Novel Wanita Rawa Terakhir. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU. 11, 2 (Dec. 2023), 23 - 39.