[1]
Jukim/Jukin, M., Pengiran Haji Besar , P.H.S.N., Haji Bini , N.R., Galis , A. and Haji Ahmad Kumpoh , H.A.A.-Z. 2024. Hubungan Kekeluargaan (Dangansanak) Puak Dusun di Brunei dalam Cerita Lipur Lara Siram “Awang Nangkat Isi Laut”. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU. 12, 1 (Jun. 2024), 8 - 20.