[1]
Abdullah, I.R. and Ali, A.H. 1. TERAPAN KONSEP FEMINISME TALBIAH DALAM CERPEN AKAR CINTA KARYA AMINAH MOKHTAR . RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU. 7, 1 (1), 46 - 85.