[1]
Hj. Wahid, A. 1. KAJIAN EMOSI DALAM KESUSASTERAAN MELAYU: SUMBANGAN KEPADA PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN . RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU. 1, 1 (1), 21 - 40.