(1)
Ahmad, Z.; Abdul Wahid, A.; Ali, A. H. Kerasulan Insan Kamil Membentuk Modal Insan Dalam Novel Imam. rumpun 2020, 8, 16-27.