(1)
Ramli, F. N. A.; Wahid, A.; Ali, A. H. Pengurusan Identiti Bangsa Dalam Trilogi Karya Hamka. rumpun 2021, 9, 33 - 48.