(1)
Mohd Jalaluddin, N. F.; Said, C. S. Sorotan Literatur Kajian Kes Penggunaan Metod TRIZ Dalam Menyelesaikan Masalah. rumpun 2021, 9, 48 - 57.