(1)
Paramasivan, N.; Mohamed , R. A. K. Perjalanan Introspektif Seorang Isteri: Satu Bacaan Feminin Mistik Dalam Karya Terpilih Pengarang Wanita India Dan Malaysia. rumpun 2021, 9, 35 - 47.