(1)
Taib, M.; Chin, R. Ketamakan Manusia Berkuasa Dalam Novel Nabatah Karya Mohd. Khairy Haji Halimi . rumpun 2022, 10, 73 - 86.