(1)
Rahim, N. A. A.; Jukim/Jukin, M. Hubungan Masyarakat Dengan Remaja Dalam Novel Remaja Janji Kepada Inah Karya Norsiah Gapar. rumpun 2022, 10, 28 - 43.