(1)
Masador, J.; Ali, A.; Wahid, A. Kepercayaan Lama Dalam Budaya Bukan Benda Masyarakat Kimaragang Menerusi Cerita Rakyat Terpilih. rumpun 2023, 11, 57 - 74.