(1)
Jukim/Jukin, M.; Pengiran Haji Besar , P. H. S. N.; Haji Bini , N. R.; Galis , A.; Haji Ahmad Kumpoh , H. A. A.-Z. Hubungan Kekeluargaan (Dangansanak) Puak Dusun Di Brunei Dalam Cerita Lipur Lara Siram “Awang Nangkat Isi Laut.” rumpun 2024, 12, 8 - 20.