Ramli, F. N. A., Wahid, A., & Ali, A. H. (2021). Pengurusan Identiti Bangsa Dalam Trilogi Karya Hamka. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 9(1), 33 - 48. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/141