Taib, M., & Chin, R. (2022). Ketamakan Manusia Berkuasa Dalam Novel Nabatah Karya Mohd. Khairy Haji Halimi . RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 10(1), 73 - 86. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/153