Amir, N. S., & Safei, M. (2023). Kreativiti Perwatakan dan Sejarah dalam Novel Wanita Rawa Terakhir. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 11(2), 23 - 39. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/178