Jukim/Jukin, M., Pengiran Haji Besar , P. H. S. N., Haji Bini , N. R., Galis , A., & Haji Ahmad Kumpoh , H. A. A.-Z. (2024). Hubungan Kekeluargaan (Dangansanak) Puak Dusun di Brunei dalam Cerita Lipur Lara Siram “Awang Nangkat Isi Laut”. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 12(1), 8 - 20. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/182