TAIB, M.; CHIN, R. Ketamakan Manusia Berkuasa Dalam Novel Nabatah Karya Mohd. Khairy Haji Halimi . RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, v. 10, n. 1, p. 73 - 86, 16 Jun. 2022.