RAHIM, N. A. A.; JUKIM/JUKIN, M. Hubungan Masyarakat Dengan Remaja Dalam Novel Remaja Janji Kepada Inah Karya Norsiah Gapar. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, v. 10, n. 1, p. 28 - 43, 12 Jun. 2022.