KATA, N.; ALI, A. H.; DIN, G. Kesepaduan Gaya Bahasa Dan Pemikiran Dengan Perutusan Agama Dalam Kumpulan Puisi `Sewaktu Pesawat Runduk`. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, v. 10, n. 2, p. 54 - 69, 6 Dec. 2022.