MASADOR, J.; ALI, A.; WAHID, A. Kepercayaan Lama Dalam Budaya Bukan Benda Masyarakat Kimaragang Menerusi Cerita Rakyat Terpilih. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, v. 11, n. 1, p. 57 - 74, 29 May 2023.