JUKIM/JUKIN, M.; PENGIRAN HAJI BESAR , P. H. S. N.; HAJI BINI , N. R.; GALIS , A.; HAJI AHMAD KUMPOH , H. A. A.-Z. Hubungan Kekeluargaan (Dangansanak) Puak Dusun di Brunei dalam Cerita Lipur Lara Siram “Awang Nangkat Isi Laut”. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, v. 12, n. 1, p. 8 - 20, 30 Jun. 2024.