HJ. WAHID, A. KAJIAN EMOSI DALAM KESUSASTERAAN MELAYU: SUMBANGAN KEPADA PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN . RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, v. 1, n. 1, p. 21 - 40, 11.