Tuan Adnan, Tuan Siti Nurul Suhadah, Mohd Firdaus Yaacob, and Tuan Rusmawati Raja Hassan. 2024. “Perwatakan Berdedikasi Dalam Cerita Rakyat Di Kota Bharu: Satu Penelitian Kemasyarakatan”. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU 12 (1), 1 - 7. http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/186.