Hj. Wahid, Azhar. 1. “KAJIAN EMOSI DALAM KESUSASTERAAN MELAYU: SUMBANGAN KEPADA PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ”. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU 1 (1), 21 - 40. http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/97.