Ahmad, Z., Abdul Wahid, A. and Ali, A. H. (2020) “Kerasulan insan kamil membentuk modal insan dalam novel Imam”, RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 8(2), pp. 16-27. Available at: http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/125 (Accessed: 27January2022).