Ramli, F. N. A., Wahid, A. and Ali, A. H. (2021) “Pengurusan Identiti Bangsa Dalam Trilogi Karya Hamka”, RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 9(1), pp. 33 - 48. Available at: http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/141 (Accessed: 1August2021).