Jukim/Jukin, M., Pengiran Haji Besar , P. H. S. N., Haji Bini , N. R., Galis , A. and Haji Ahmad Kumpoh , H. A. A.-Z. (2024) “Hubungan Kekeluargaan (Dangansanak) Puak Dusun di Brunei dalam Cerita Lipur Lara Siram ‘Awang Nangkat Isi Laut’”, RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 12(1), pp. 8 - 20. Available at: http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/182 (Accessed: 21July2024).