[1]
M. Taib and R. Chin, “Ketamakan Manusia Berkuasa Dalam Novel Nabatah Karya Mohd. Khairy Haji Halimi ”, rumpun, vol. 10, no. 1, pp. 73 - 86, Jun. 2022.