[1]
M. Jukim/Jukin, P. H. S. N. Pengiran Haji Besar, N. R. Haji Bini, A. Galis, and H. A. A.-Z. Haji Ahmad Kumpoh, “Hubungan Kekeluargaan (Dangansanak) Puak Dusun di Brunei dalam Cerita Lipur Lara Siram ‘Awang Nangkat Isi Laut’”, rumpun, vol. 12, no. 1, pp. 8 - 20, Jun. 2024.