Ahmad, Z., A. Abdul Wahid, and A. H. Ali. “Kerasulan Insan Kamil Membentuk Modal Insan Dalam Novel Imam”. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, Vol. 8, no. 2, Oct. 2020, pp. 16-27, http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/125.