Ramli, F. N. A., A. Wahid, and A. H. Ali. “Pengurusan Identiti Bangsa Dalam Trilogi Karya Hamka”. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, Vol. 9, no. 1, May 2021, pp. 33 -48, http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/141.