Jukim/Jukin, M., P. H. S. N. Pengiran Haji Besar, N. R. Haji Bini, A. Galis, and H. A. A.-Z. Haji Ahmad Kumpoh. “Hubungan Kekeluargaan (Dangansanak) Puak Dusun Di Brunei Dalam Cerita Lipur Lara Siram ‘Awang Nangkat Isi Laut’”. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, Vol. 12, no. 1, June 2024, pp. 8 - 20, http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/182.