Jukim/Jukin, Maslin, Pengiran Hajah Siti Norainna Pengiran Haji Besar, Norhairunissa Radhiah Haji Bini, Aslynnarita Galis, and Hajah Asiyah Az-Zahra Haji Ahmad Kumpoh. “Hubungan Kekeluargaan (Dangansanak) Puak Dusun Di Brunei Dalam Cerita Lipur Lara Siram ‘Awang Nangkat Isi Laut’”. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU 12, no. 1 (June 30, 2024): 8 - 20. Accessed July 21, 2024. http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/182.