1.
Jukim/Jukin M, Pengiran Haji Besar PHSN, Haji Bini NR, Galis A, Haji Ahmad Kumpoh HAA-Z. Hubungan Kekeluargaan (Dangansanak) Puak Dusun di Brunei dalam Cerita Lipur Lara Siram “Awang Nangkat Isi Laut”. rumpun [Internet]. 2024Jun.30 [cited 2024Jul.21];12(1):8 - 20. Available from: http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/182