(1)
Sintian, M. Bahasa Tombonuo Dan Mangkaak: Dalam Keluarga Bahasa Yang Sama. rumpun 2023, 11, 1 - 13.