SINTIAN, M. Bahasa Tombonuo dan Mangkaak: Dalam Keluarga Bahasa yang Sama. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, v. 11, n. 2, p. 1 - 13, 1 Dec. 2023.