Sultan Mahmud Badaruddin II, Wira Masyarakat Palembang

Sultan Mahmud Badaruddin II, The Hero of Palembang Community

  • Wan Roshazli Wan Razali Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
Keywords: Sultan Mahmud Badaruddin II, wira, Syair Perang Menteng, Bowra

Abstract

Makalah ini bertujuan membincangkan kejayaan Sultan Mahmud Badaruddin II dalam teks Syair Perang Menteng dalam mempertahankan Palembang daripada dikuasai oleh Belanda. Kejayaan yang diperolehi oleh beliau dalam peperangan ini mewajarkan beliau dinobatkan sebagai wira masyarakat Palembang. Bagi memperdalamkan perbincangan berkaitan keperwiraan Sultan Mahmud Badaruddin II, makalah ini bersandarkan kepada teori wira yang diperkenalkan oleh Bowra.C (1966). Bowra meletakkan empat ciri yang harus ada pada seorang wira. Pertama wira haruslah mempunyai kekuatan fizikal yang berbeza dengan manusia di sekitarnya. Kedua, kelahiran wira dengan berlakunya peristiwa aneh. Ketiga, seorang wira harus terlibat dengan peperangan dan keempat ialah keelokan fizikal seperti rupa paras. Selain itu, konsep wira yang diutarakan oleh Shaharuddin Maaruf (2014) juga diselitkan bersama. Berdasarkan empat ciri wira yang dikemukakan oleh Bowra hanya tiga ciri sahaja yang bersesuaian dengan makalah ini iaiatu wira haruslah mempunyai kekuatan fizikal, kedua terlibat secara fizikal di medan peperangan dan yang terakhir ialah keelokan fizikal iaitu rupa paras. Berdasarkan analisis dilakukan membuktikan bahawa Sultan Mahmud Badaruddin II wajar di angkat sebagai wira masyarakat Palembang berdasarkan pencapaian dan kejayaan yang diperoleh.

References

A. Halim Ali (2019), Pengetahuan Asas Penyelidikan Dalam Kesusasteraan Melayu. Klang:MZU Publications.

Abdul Rahman Haji Abdullah. (2016). Gerakan Penjajahan dan Anti Penjajahan Tanah

Melayu 1511-1957. Selangor: Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd dan Inspirasi Media.

Bowra, C. (1966). Heroic Poetry. New York: St Martin’s Press.

Bruinessen Van Martin. (2018). Islam di Nusantara: Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Selangor: IBDE Ilham Sdn. Bhd.

Hasanuddin Yusof. (t.t). Sultan-sultan Soleh Di Nusantara. Selangor: AlHijrah Production.

HY. H A Dahlan dkk. (1984). Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II. Sumatera Selatan: Pemerintah Provinsi Daerah TK.I.

Jelani Harun. (2017). Siri Syarahan Umum Pelantikan Profesor Karya Agung dan Politik Kenegaraan Melayu. Universiti Sains Malaysia: Pulau Pinang.

Johnson, Hubert C. (1989). “Strategies and Tactics of Warfare” dalam Encylopedia of Violence, Peace and Conflict Volume 3. New York: Academic Press.

Rahman, Afzalur. (1980). Ensikopledia Sirah. (Jilid 1). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

R.H.M, Arkib. (1979). Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II Palembang. Department Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.

Sastri Sunarti. (2003). ‘Kejayaan yang Hilang: Sastra Melayu Palembang’ dalam Dendy Sugano, Edward Djamris, Abdul Halim W.M. Tasai, S. Amran. (eds). (2003). Adab dan Adat: Refleksi Sastra Nusantara: Jakarta. Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional Jakarta.

Shaharuddin Maaruf. (2014). Konsep Wira dalam Masyarakat Melayu. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Deveplopment centre.

Suidat, M.Pd.I. (2019). Sejarah Nasional Indonesia. Jawa Barat. Yayasan Pendidikan Islam AT-Taqwa Depok.

Teuku Iskandar. (2001). Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu Universiti Brunei Darussalam.

Woelders, M.O. (1975). Het Sultanat Palembang 1811-1825. S. Gravenhage: B.V. Neerlandsche Boek.

Wright, Louis Leonard. (1970). A Study of War. London: The University of Chicago Press.

Zubir Idris. (2013). Etnosentrisme dalam Syair-syair Perang Melayu Belanda. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published
2023-05-16
How to Cite
Wan Razali, W. R. (2023). Sultan Mahmud Badaruddin II, Wira Masyarakat Palembang. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 11(1), 32 - 45. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/165