CIRI-CIRI USAHAWAN DAN KORPORAT MELAYU TERPUJI DI DALAM RIMBA HARAPAN DAN SAUDAGAR BESAR DARI KUALA LUMPUR

THE OUTSTANDING POSITIVE CHARACTERISTICS OF THE MALAY CORPORATE FIGURES IN RIMBA HARAPAN AND SAUDAGAR BESAR DARI KUALA LUMPUR

  • Abdul Ghani Abu Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiit Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia.
Keywords: Kuasa Ekonomi, Watak Korporat, Nilai Sejagat, Economic Power, Corporate Figures, Universal Values

Abstract

Fokus makalah ini untuk membincangkan ciri-ciri positif watak koporat atau usahawan Melayu terpuji yang terdapat di dalam Rimba Harapan dan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur hasil tulisan Sasterawan Negara Keris Mas yang boleh dijadikan contoh yang baik untuk generasi muda. Tidak semua ciri-ciri seseorang ahli koporat berbentuk negatif. Keris Mas ingin menonjolkan nilai-nilai yang positif yang terpuji dan bersifat sejagat serta mulia untuk membantu insan lain tetapi tidak terserlah disebabkan pandangan masyarakat yang lebih terarah kepada ciri-ciri ahli koporat yang kaya selalunya bersifat negatif dan tidak perlu ditiru. Artikel ini turut membincangkan ciri-ciri ahli-ahli koporat atau usahawan Melayu yang positif, berbakat dan berkebolehan ini untuk menjadikan bangsa Melayu sebagai satu kuasa ekonomi yang signifikan. 

 

The focus of this article is to discuss the outstanding positive characteristics of the Malay corporate figures in Rimba Harapan (Jungle of Hope) and Saudagar Besar dari Kuala Lumpur (Big Businessman from Kuala Lumpur) written by National Laureate Keris Mas which can be become good examples for the younger generation. Not all characteristics of corporate figures are negative. Keris Mas wanted to highlight positive traits which are of universal values to help people but were shadowed by the society’s perception that the rich people’s values are only negative and cannot be emulated. The article also discusses these values which can help the Malays to be a a significant economic power. 

How to Cite
Abu, A. G. (1). CIRI-CIRI USAHAWAN DAN KORPORAT MELAYU TERPUJI DI DALAM RIMBA HARAPAN DAN SAUDAGAR BESAR DARI KUALA LUMPUR. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 2(1), 229 - 237. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/95