Unsur-Unsur Pemerkasaan Bahasa Melayu Dalam Drama Anak Tanjung Karya Noordin Hassan

Empowerment Elements of Malay Language in Drama Anak Tanjung Karya Noordin Hassan

  • Samin Rabani Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
  • A. Halim Ali Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
Keywords: Pemerkasaan, bahasa Melayu, drama, morfologi, fonologi, sintaksis

Abstract

Pemerkasaan bahasa adalah satu proses yang panjang bagi memartabatkan bukan sahaja sesuatu bahasa bahkan sesuatu bangsa di sesebuah negara. Bagi bahasa Melayu di Malaysia, usaha memperkasakan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan itu telah bermula sejak sebelum terbentuknya negara Malaysia. Usaha memerkasakan bahasa Melayu bukan sahaja dapat dilihat dalam bidang politik, tetpai juga bidang-bidang lain termasuk bidang sastera. Makalah ini bertujuan untuk mengenal pasti unsur-unsur pemerkasaan bahasa Melayu dalam drama Anak Tanjung karya Noordin Hassan. Analisis dalma makalah ini juga bertujuan untuk memaparkan contoh-contoh terbaik menerusi teks kesusasteraan sesuatu dengan kedudukan Noordin Hassan sebagai Sasterawan Negara, tokoh pentng dalam bidang drama dan pengguna bahasa Melayu. Berdasarkan analisis yang dilakukan. Kajian ini dapat menunjukkan Noordin Hassan dan dramanya menyelitkan unsur-unsur pemerkasaan bahasa Melayu khususnya dalam konteks penggunaan bahasa Melayu standard dan sesuai dari sudut  morfologi, fonologi dan sintaksis.

References

A.Halim Ali (2019). Pengetahuan Asas Penyelidikan Dalam Kesusasteraan Melayu. Klang:MZ Edu Publications.

Ahmad Rizal Mohd Yusof, Mohd Firdaus Hamdan & Shamsul Amri Baharuddin. (2015). “Pembangunan pangkalan data Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu: Suatu usaha memposisi dan memartabatkan Bahasa Melayu di peringkat global.” Journal of Social Sciences and Humanities. Bangi: Faculty of Sosial Sciences and Humanities, UKM.

Ahmad, Z., Abdul Wahid, A., & Ali, A. H. (2020). Kerasulan insan kamil membentuk modal insan dalam novel Imam. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 8(2), 16-27. Retrieved from https://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/125

Awang Sariyan. (1996). Warna dan Suasana. Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan. (2004). Teras Pendidikan Bahasa Melayu. Asas Pegangan Guru. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Awang Sariyan. (2010). “Pemartabatan bahasa kebangsaan dalam pembinaan negara bangsa,” syarahan bahasa anjuran Dewab Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan IPG Tengku Ampuan Afazan, Kuala Lipis, (25 Februari 2010)

Awang Sariyan. (2015). “Bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa dan upaya

Pengantarabangsaannya.” kertas kerja dibentangkan dalam 5th Malaysia International Conference on Foreign Language (MICFL 2015), Kuala Lumpur.

Awang Sariyan. (2020). “Masa depan Bahasa Melayu di Nusantara.” Syarahan dalam Ceramah Arif Budiman 16, anjuran Institut Peradaban Melayu, Universiti Sultan Idris, Perak.

Aziz Deraman. (2017). “Pemerkasaan Bahasa Melayu di Negara Bangsa Malaysia Merdeka’. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Muzakarah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, di Ipoh pada 6 Februari 2017.

Azlinda Abd. Rahman. (2013). “Bahasa Melayu; Antara perluasan, penyempitan dan kecelaruan,” Journal of Techno-Social Vo. 5, No. 1. Batu Pahat: Universiti Tun Hussien Onn Malaysia.

Baiq Yulia Kurnia Wahidah. (2019). “Komparasi berbagai definisi mengenai frasa dan kata majemuk dalam media sosial google berdasarkan kajian sintaksis,” Jurnal Pendidikan Mandala, Vol. 4 No. 5, 2019. Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia.

Ibrahim Majdi Mohamad Kamil dan Maliati Mohamad. (2020). “Cabaran pemerkasaan Bahasa Melayu dalam usaha mencapai negara bangsa di Malaysia.” Asian People Journal Vol. 3(2). Kuala Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin.

Ismail Sulaiman. (2021). “Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik.” Sinar Harian diakses dari https://www.sinarharian.com.my/article/70262/KOLUMNIS/Bahasa-Inggeris-Sains-dan-Matematik

Kembaren, M. M., & Ali, A. H. (2020). Deskripsi Peranan Dua Ikon Membentuk Keperibadian Dan Hala Tuju Kehidupan Arena Wati Dalam Teks `Enda Gulingku`. PENDETA, 11(1), 33-45. Retrieved from http://ojs.upsi.edu.my/ index.php/PENDETA/article/view/3414

Ku Hasnita Ku Samsu, Adlina Ab Halim & Mohd Hafiz Sulaiman. (2013). “Keupayaan Bahasa Melayu di Persada Antarabangsa,” International Journal of the Malay World and Civilisation 1 (1), 2013.

Mior Khairul Azrin Mior Jamaluddin.(2011). “Sistem Pendidikan di Malaysia: Dasar, Cabaran, dan Pelaksanaan ke Arah Perpaduan Nasional,” Sosiohumanika 4(1) 2011.

Mohd. Farid Mohd. Shahran. (2019). “Peradaban tinggi Bahasa Melayu satukan bangsa,” BH online 15 September 2021 diakses dari https://origin. bharian. com.my/kolumnis/2019/09/605369/peradaban-tinggi-bahasa-melayu-satukan-bangsa.

Mohd. Syuhaidi Abu Bakar & Aliffluqman Mohd. Mazzalan. (2018). “Aliran pertuturan Bahasa Melayu dalam kalangan pengguna facebook di Malaysia,” Academia Journal Vol. 7 Issue 1. Universiti Teknologi MARA Terengganu.

Murni Deraman & Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus. (2019). “Perjuangan guru-guru Melayu memartabatkan Bahasa kebangsaan selepas kemerdekaan sehingga 1970” Journal of History Department, Universiti Malaya.

Nik Safiah Karim (Ed). (2013). Tatabahasa Dewan: Bentuk kata 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noraien Mansor dan Noor Rohana Mansor. (2015). “Penerbitan ilmiah Bahasa Melayu dalam kalangan ilmuwan negara,” Journal of Business and Social Development. Kuala Treangganu: Pusat Pendidikan Asas dan Liberal, Universiti Malaysia Terengganu.

Noordin Hassan. (2002). Teater fitrah dan esei pilihan Noordin Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rahmat Djoko Pradopo. (1997). “Ragam bahasa sastera,” dalam Humaniora IV. Jakarta: Universitas Persada Indonesia.

Raminah Hj Sabran & Rahim Syam, (1987), Kajian Bahasa untuk pelatih maktab perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Zuraidah Mohamed. (2016). “DBP teruskan program audit elak pencemaran bahasa Melayu” dalam Berita Harian bertarikh 3 November 2016. Diakses dari laman wab https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2016/11/208882/dbp-teruskan-program-audit- elak-pencemaran-bahasa-melayu

Published
2022-06-15
How to Cite
Rabani, S., & Ali, A. H. (2022). Unsur-Unsur Pemerkasaan Bahasa Melayu Dalam Drama Anak Tanjung Karya Noordin Hassan . RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 10(1), 44 - 59. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/161