Ketamakan Manusia Berkuasa Dalam Novel Nabatah Karya Mohd. Khairy Haji Halimi

Greed of People in Pomer In The Novel “Nabatah” By Mohd. Khairy Haji Halimi

  • Maryam Taib Universiti Sains Malaysia, Malaysia
  • Roslan Chin Universiti Sains Malaysia
Keywords: Tamak, Nabatah, Satira, Prasangka

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meneliti konflik dalam masyarakat yang terkandung dalam novel Nabatah karya Mohd. Khairy Mohd Halimy. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan reka bentuk analisis kandungan. Teks utama kajian ini ialah novel Nabatah. Data daripada teks kajian dianalisis dengan mengenakan tematik melalui jadual pemetaan. Analisis dijalankan dengan menggunakan pendekatan satira melalui unsur-unsur ironis serta lucu tetapi sindiran yang tajam. Penulisan ini menemukan ketamakan kuasa dalam perebutan kepimpinan politik, dan projek pembangunan. Sikap tamak mewujudkan prasangka dalam masyarakat antara individu, kelompok dan kaum. Kesannya menimbulkan konflik, ketegangan dan pertelingkahan dalam masyarakat. Pembangunan yang tidak terancang menyebabkan alam semulajadi tidak dilestarikan. Individu yang tidak berilmu, tidak berkahlak dan tamak serta bagaikan haiwan bertopengkan manusia jika diangkat sebagai pemimpin akan menjadi barah dalam masyarakat dan negara. Kajian ini memberi pencerahan kepimpinan yang unggul dan bersifat global untuk diteladani oleh masyarakat.

References

A.Halim Ali (2019). Pengetahuan Asas Penyelidikan Dalma Kesusastgeraan Melayu. Klang: MZU Edu Publications.

Abdullah Muhammad Alu Syaikh. (2013). Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1). Cetakan keenam. Pustaka Imam asy-Syafi’i.

Al-Quran. (2001). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kuala Lumpur: Darulfikir.

Anita Abu Hasan, Ahmad Ismadi, Raziatul Hanum A.Rajak, Azlina Othman dan Syajaratulhuda Mohamad Rosli. (2019, Mei 25). 80 Peratus Sungai Bandar ‘Mati’. Sinar Harian. https://www.sinarharian.com .my/article/48932/BERITA/ Nasional/80-peratus-sungai-bandar-mati

Ariff Mohamad. (2015). Pengungkapan Keperibadian Secara Simbolik dalam Dua Novel Melayu. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 6, 230 - 243. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/1166

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 997.

Din, G., & Ali, A. (2020). Naluri kemasyarakatan mengangkat keunggulan kepengarangan Muhammad Hj Salleh terhadap pembangunan minda bangsa Melayu. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 8(1), 26 - 41. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/5

Faizal Tehrani. (2022, Januari 26). Betapa babinya rasuah. MalaysiaKini. https://www.malaysiakini. com/columns/608414.

Highet, G. (1962). The Anatomy of Satire. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Highet, G. (2015). Anatomy of Satire. In: Princeton Legacy Library, 1353. Princeton University Press / 1962. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400849772

Abdullah, I. R., & Ali, A. H. (2019). Terapan Konsep Feminisme Talbiah Dalam Cerpen Akar Cinta Karya Aminah Mokhtar. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 7(1), 46 - 85. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/27

Manas, R., Ali, A. H., & Din, G. (2021). Elemen thriller Islam dalam novel ‘Bidadari Bermata Bening’ Karya Habiburrahman El-Shirazy. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 9(1), 1 - 19. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/135

Maryam Syafiqha Mohd Sayuti, Jamilah Omar. (2017). Nilai Kepimpinan Pembesar Empayar Melayu Melaka Kajian Berasaskan Teks Sulalatus Salatin. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu. Jilid 5/Jan/2017, 171-192. http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/52/25.

Muhyidin Tahir. (2013). Tamak dalam Perspektif Hadis. Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 1/2013

Raj Kishor Singh. (2012). Humour, Irony and Satire in Literature. International Journal of English and Literature (IJEL) ISSN 2249-6912 Vol. 3, Issue 4, Oct, 65-72.

Roshila Murni Rosli. (2019). Kontraktor, Pekerja Ditahan Ceroboh Hutan. Sinar Harian. 20 September. https://www.sinarharian.com.my/article/48694/EDISI/Utara/Kontraktor-pekerja-ditahan-ceroboh-hutan

Suzalina Halid. (2022, Januari 25). Malaysia tangga ke 62 indeks persepsi rasuah 2021. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2022/01/915554/malaysia

Worchel, S., Cooper, J., & Goethals, G. R. (2000). Understanding Social Psychology. ThriftBooks-Chicago: Brooks/Cole Pub Co.

Published
2022-06-16
How to Cite
Taib, M., & Chin, R. (2022). Ketamakan Manusia Berkuasa Dalam Novel Nabatah Karya Mohd. Khairy Haji Halimi . RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 10(1), 73 - 86. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/153